Historie knihovny
Sem vložte podnadpis

* 1898 "Na počesť padesátiletého jubilea panování císaře Františka Josefa I. založena v obci Jubilejní knihovna obce Staré Vsi o 150 svazcích. Tato v roce 1907 darována byla hospodářskému spolku Přemysl".

* 1910 TJ Sokol založil knihovnu o 200 svazcích, půjčovala knihy do roku 1921, poté je fond převeden k obecní knihovně.

* 1922 Jednota Orel vlastní knihovnu o 300 svazcích.

* V druhé polovině 20. století se knihovna několikrát stěhovala - v 60. a 70. letech se nacházela v přízemí zámku, poté byla přemístěna do domku p. Linartové. Na místě knihovníků se vystřídali mj. pánové Alois Hýl, Oldřich Štětka st. a Alois Polášek.

* 1997 Zájemcům o četbu slouží knihovna vedená paní Bohumilou Krupníkovou z Brušperku ( od roku 1987 ). Čtenáři mají možnost vybrat si z nabídky 6291 knih a 9 titulů časopisů. Majiteli čtenářských průkazů je 149 občanů (část z řad dětí), za celý rok je evidováno 9542 výpůjček.

* 1999 Knihovna ve Staré Vsi se nachází ve starém rodinném domku naproti obecnímu úřadu v téměř nevyhovujících stinných a zavlhlých místnostech. Význačným dnem pro čtenáře je 1. listopad, kdy se knihovna po několika letech konečně stěhuje do příjemnějšího a kulturnějšího prostředí - bývalé školní jídelny v 1. patře zámku. Knihovna je otevřena každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 16:00 hodin, registrační poplatek činil pro dospělé 30 Kč a pro děti 15 Kč.

* 2002 Od 1. 1. 2002 vstoupil v platnost nový knihovnický zákon, který mj. stanovuje, aby i v malých obcích poskytovaly knihovny stejné knihovnické a informační služby jako ve městech. Ministerstvo kultury stanovilo tzv. regionální knihovny - tou se od 1. února stala MěK Brušperk s působností ve Staré Vsi, Košatce, Krmelíně, Fryčovicích, Hukvaldech, Staříči, Sviadnovu, Palkovicích a Myslíku. Novinkou je pořízení počítače, napojeného od konce ledna na internet a na kopírovací zařízení.

* 2003 15.4. bylo knihovně MK ČR dle knihovního zákona 257/2001 Sb. vydáno Osvědčení o zápisu do evidence knihoven a přiděleno evidenční číslo 5272/2003. Od června tohoto roku je knihovnicí paní Michaela Daňková. Od začátku roku do konce září jsou knihy vkládány do knihovního programu LANIUS.

* 2007 O prázdninách se knihovna stěhuje z místnosti bývalé školní jídelny, která je sice prostorná, ale díky orientaci oken, trámovému stropu a nedostatečnému osvětlení tmavá, do tří místností bývalé MŠ rovněž v 1. patře zámku. Dospělým i dětským čtenářům tak vznikla možnost mít své knihy v oddělených prostorách. K 31. 12. 2007 navštěvuje knihovnu 237 registrovaných čtenářů, z toho 87 dětí. Vypůjčeno bylo 14745 knih a časopisů. Internetových služeb knihovny využilo 677 návštěvníků.

* 2008 V březnu byla knihovně přidělena dotace MK ČR z projektu VISK (Veřejná inf. síť knihoven) ve výši 59000 Kč na přechod knihovny na automatizovaný knihovní systém Clavius, který umožní například zkvalitnění a zrychlení výpůjčního procesu, zjednodušení revize fondu a zřízení on-line katalogu pro veřejnost. Od prosince se nový knihovní systém stal plně funkční.

*2018 V únoru se knihovna z důvodu rekonstrukce zámku dočasně přestěhovala do náhradních prostor, a to do místností bývalé zubní ordinace na ulici D. Růži.